TONMAT APEC (TÔN + PU + TÔN)

TONMAT APEC (TÔN + PU + TÔN)

Tôn PU TONMAT APEC 3 lớp có cấu tạo TÔN + PU + TÔN có 3 biên dạng sóng là 5 sóng, 9 sóng, và 11 sóng, độ dày lớp PU là 2,0cm thường được sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

Thông tin chi tiết

TONMAT APEC (TÔN + PU + TÔN)

Tôn PU TONMAT APEC 3 lớp có cấu tạo TÔN + PU + TÔN có 3 biên dạng sóng là 5 sóng, 9 sóng, và 11 sóng, độ dày lớp PU là 2,0cm thường được sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

Cấu tạo sản phẩm

Thông số kỹ thuật cơ bản

Chi tiết bản vẽ kỹ thuật

Chứng chỉ kiểm nghiệm sản phẩm

Điều kiện bảo hành

Hệ thống nhà máy sản xuất trên cả nước:

  1. Nhà máy tại Hà Nội
  2. Nhà máy tại Bắc Ninh
  3. Nhà máy tại Quảng Ninh
  4. Nhà máy tại Thái Bình
  5. Nhà máy tại Phú Thọ
  6. Nhà máy tại Sơn La
  7. Nhà máy tại Thanh Hóa
  8. Nhà máy tại Nghệ An
  9. Nhà máy tại Đà Nẵng
  10. Nhà máy tại Bình Dương