• Gạch trang trí đỏ cháy
  • Gạch trang trí đỏ cháy
  • Gạch trang trí đỏ cháy
  • Gạch trang trí đỏ cháy
  • Gạch trang trí đỏ cháy

GẠCH TRANG TRÍ ĐỎ CHÁY

Là loại vật liệu không nung hiện đại bậc nhất hiện nay thường được sử dụng để ốp trang trí trong nhà hoặc ngoài trời. Gạch trang trí màu đỏ cháy được sản xuất với công nghệ Nano chống thấm, thẩm thấu nước và rêu mốc giúp đảm bảo về mặt hình ảnh, bề bỉ với thời gian.

Thông tin chi tiết

Là loại vật liệu không nung hiện đại bậc nhất hiện nay thường được sử dụng để ốp trang trí trong nhà hoặc ngoài trời. Gạch trang trí màu đỏ cháy được sản xuất với công nghệ Nano chống thấm, thẩm thấu nước và rêu mốc giúp đảm bảo về mặt hình ảnh, bề bỉ với thời gian.